מאמרים בתגיות: רגשות

הקול בראש (Inside Out): להקשיב לרגשות

בסרט "הקול בראש" של פיקסאר אנחנו מוזמנים לחוות את הרגשות הטבעיים, להיות עמם במגע ולהכיר אותם מקרוב.גיבורי הסרט הם רגשותיה של ריילי – שמחה (ג'וי), עצבות, פחד, כעס וסלידה

...
להמשך קריאה

"כגל בא והולך…" – ויסות רגשות ופיתוח סובלנות למצוקה

wave

מטרת ההנחיות הבאות, הלקוחות מגישה הדיאלקטית-התנהגותית. לפתח כישורים של סובלנות למצוקה ולצמצם את רמת הפגיעוּת והנטייה לתגובתיות יתר במצבים בהם מתעוררים רגשות עזים, כגון כעס, פחד או בושה.

...
להמשך קריאה

התקשרות, ויסות רגשי והתמודדות במצבי דחק

תפקידו של הביטחון בהתקשרות ביכולת הפרט לווסת את רגשותיו, מהווה אחד מעמודי התווך של תיאורית ההתקשרות (;Mikulincer & Shaver, 2007; Fonagy, Gergely, Jurist & Target, (Bowlby,1982; 2002. מאמר זה דן בהמשגה התיאורטית של הקשר בין תפקוד מערכת ההתקשרות לבין ויסות רגשות ובממצאי מחקרים המעידים על הביטחון בהתקשרות כמשאב במצבים של דחק רגשי. היכולת לויסות רגשי…

...
להמשך קריאה