מאמרים בתגיות: רב-תרבותיות

"על פרשת דרכים": הגירה ועבודה רב תרבותית

מטרת מאמר זה, המבוסס על דוח הועדה של הסתדרות הפסיכולוגים האמריקאית לעניני הגירה, משנת 2012, היא לתאר היבטים שונים של החוויה הפסיכולוגית של ההגירה, תוך התייחסות לגורמים המקדמים את ההסתגלות למציאות חדשה ולגורמים העלולים להקשות על הסתגלות זו. הדו"ח, המבוסס על סיכום דוח הועדה לענייני הגירה של הסתדרות הפסיכולוגים בארצות הברית כולל סקירה ספרותית תיאורטית ומחקרית עדכנית (א) מדגיש את הצורך בהגברת המודעות לסוגיות הנוגעות לטיפול באוכלוסייה מגוונת מבחינת תרבות ושפה; (ב) מסכם את ההמלצות הנגזרות מהמחקרים על אוכלוסיות מהגרים, למתן שירותים פסיכולוגיים מתאימים עבור אוכלוסיות שונות; ו-(ג) נותן המלצות הרלבנטיות להכשרת אנשי מקצוע, בתחום החינוך והטיפול, אנשי מחקר ומעצבי מדיניות בכל הנוגע לקידום רווחתם של ילדים, מבוגרים, זקנים ומשפחות מהגרים.

...
להמשך קריאה