מאמרים בתגיות: פרדוקס

פרדוקס התלות: כיצד תלות שזוכה להיענות מפתחת עצמאות?

מחקרים עדכניים העוסקים בהתקשרות בבגרות שופכים אור על "פרדוקס התלות", ומצביעים על הקשר בין תלות לבין התפתחותה של אוטונומיה (Feeney, 2007). מהפרספקטיבה של תיאוריית ההתקשרות, עולה שתלות ועצמאות, שלמראית עין נראות כצרכים מנוגדים, בפועל דווקא עולות בקנה אחד ויש לחשוב עליהן כתהליכים דיאלקטיים. חוויה של ביטחון בזמינות והיענות רגישה של דמויות התקשרות מכשירה את הקרקע…

...
להמשך קריאה