מאמרים בתגיות: יחסים

קרעים ואיחוי בתהליך ה"יציאה מהארון"- פרספקטיבה של תיאורית ההתקשרות

נכתב על ידי אלינער פרדס, שירלי קובלסקי ואילה כץ   במאמר זה נבקש לתאר היבטים מהמפגש בין תהליכים תוך-אישיים ובין- אישיים במשפחה סביב ה"יציאה מהארון" ולבחון גורמי פגיעות  וחוסן המנבאים את השונות בתגובות, דרך ה"עדשה" של תיאורית ההתקשרות. נתייחס, תחילה, לתפקיד ההורים כ"בסיס בטוח" ולמחקרים על חשיבות התמיכה ההורית במיתון ההשלכות השליליות של חשיפת מתבגרים…

...
להמשך קריאה

פרדוקס התלות: כיצד תלות שזוכה להיענות מפתחת עצמאות?

מחקרים עדכניים העוסקים בהתקשרות בבגרות שופכים אור על "פרדוקס התלות", ומצביעים על הקשר בין תלות לבין התפתחותה של אוטונומיה (Feeney, 2007). מהפרספקטיבה של תיאוריית ההתקשרות, עולה שתלות ועצמאות, שלמראית עין נראות כצרכים מנוגדים, בפועל דווקא עולות בקנה אחד ויש לחשוב עליהן כתהליכים דיאלקטיים. חוויה של ביטחון בזמינות והיענות רגישה של דמויות התקשרות מכשירה את הקרקע…

...
להמשך קריאה

מחסומים נפוצים להקשבה

לכולנו קשה לעיתים להקשיב. הצעד הראשון בהרחבת יכולת ההקשבה הוא לזהות מה מפריע לנו להקשיב ולבחון את הביטויים השונים של חוסר הקשבה:   השוואות – המאזין משווה עצמו לדובר ("למי קשה יותר", "מי סובל יותר", "מי מבין יותר").   קריאת מחשבות – המאזין מנסה "לקרוא" את מחשבות הדובר ("הוא בוודאי חושב ש…").   קפיצה למסקנות…

...
להמשך קריאה